Slavnosti adventu 2022

čtvrtek 10. 11.

dopolední SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
spojená s večerním nocováním předškoláků

 

pondělí 14. 11.

NÁMOŘNICKÝ DEN
vyplouváme na cestu „společně na jedné lodi“

 

pondělí 5. 12.

MIKULÁŠSKÁ VESELICE

karneval v maskách andělů i čertíků

 

středa 14. 12.

ADVENTNÍ odpolední SLAVNOST s rodiči
s dopolední pohádkou a odpoledním tvořením i cestou za světlem anděla

milí rodiče, rezervujte si toto odpoledne pro návštěvu ve školce

5. 11. 2022
^