Individuální schůzky předškoláků a besedy

Milí rodiče předškoláků,


pokud budete mít zájem o individuální schůzku týkajících se našeho doporučení pro vaše dítko ohledně školní zralosti,
zapište v termínu 19.ledna 2023 na vámi vybraný čas.


Tabulku s časy najdete na nástěnce v MŠ. 

 

Zároveň vám tímto rádi nabízíme možnost přijít na krátké besedy na téma:


„Získávání školních kompetencí v praxi MŠ“


- Besedy s praktickými ukázkami a doporučeními povedou
paní učitelky

Vývoj řeči                                                               25.1. od 15.30
Motorika, grafomotorika a kresba                         2.2. od 15.30
Vnímaní prostoru, času a matemat. představy     8.2. od 15.30

Těšíme se na setkání s vámi!

17. 1. 2023
^