Rodiče dětem

V roce 2014 vznikl spolek Rodiče dětem při MŠ Jizerka. Cílem naší práce je podpora činností školky a navázat lepší spojení mezi rodiči a školkou.

To se podle našeho názoru daří.
Spolek se podílí na pravidelném úklidu zahrady, kde rodiče pracují a děti nám pomáhají nebo si jen na zahradě s námi pohrají.
Rodiče ze spolku připravili pro všechny děti i učitelky dílničky s podzimní tematikou. Na několika zastávkách si děti vyrobily hezké a vtipné podzimní dekorace.
Funguje také setkávání rodičů a přátel školky v odpoledních hodinách jak s učitelkami, tak s pozvanými hosty.
Rodiče se podílejí na drobných úpravách v interiéru školky a také zapůjčují vybavení na jednorázové akce. Rodiče v rámci svých možností přispívají kreativními doplňky ke školkovému programu.

Spolupráce je příjemná a smysluplná. Našim dětem ukazujeme, že školka nás rodiče zajímá a že je součástí i našeho života.

Budeme velmi rádi, pokud se do naší činnosti zapojíte i vy. Informace o spolku budou zpřístupňovány na webových stránkách spolku, na nástěnce v šatně školky a zájemcům zasílány e-mailem.

14. 6. 2021
^