Co nás čeká v září

2. 9. -  3.9. (Pátek - sobota)

Harmonizační víkend Rezek

 

STŘEDA 7. 9.  

Focení

Do školky přijede pan Kubát vyfotit nové děti na pasové fotografie, potřebné pro MŠ

 

STŘEDA 14. 9. 

DIVADLO KOLOBĚŽKA 

Přijede k nám do školky divadlo Koloběžka s pohádkou „Kouzelný hrneček“. Divadlo začíná již v 8.30 - celá MŠ

Na pohádku zveme i maminky na MD.

 

STŘEDA  21. 9.

PROJEKT pro předškoláky

„ Příroda v koloběhu roku“

 

ČTVRTEK 22. 9. 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY + HUDEBNÍ PROGRAM

Hry na africké nástroje v MŠ - celá MŠ

 

Rodičovské schůzky od 16.30 h (schůzky probíhají bez dětí)

 

PONDĚLÍ 26. 9.      

Hrací den - celá MŠ

Informace k hracímu dni najdete na nástěnce. 

9. 9. 2022
^