VÍTÁME VÁS NA STÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY JIZERKA

Budova, jejíž obrázek vidíte před sebou se nachází na Husově ulici, nedaleko centra města. Starší, krásná vila je v současnosti prostorem, kde se nachází mateřská škola Jizerka. Půvabné interiéry jsou obklopeny velikou, téměř kouzelnou zahradou.

Naše mateřská škola je školou „rodinného typu“. A protože víme, že v předškolním věku se zakládá všechno, co bude mít v budoucí osobnosti člověka význam, a jedná se o nadmíru důležité období v lidském životě, přistupujeme k naší pedagogické práci s tímto vědomím a  zodpovědně. Vycházíme z hodnot, které měli naši předci. Do každodenních aktivit zakomponováváme nové kognitivní pomůcky i klasické hračky, které podporují rozvoj osobnosti a dovedností dítěte.

Náš denní režim je vyvážený a všechny děti tak mají čas rozvíjet své tvořivé schopnosti a inteligenci prostřednictvím her, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických činností.

V popředí výchovně vzdělávacího programu školy je emoční a sociální vzdělávání, vedoucí ke zvyšování sebejistoty dítěte, zájmu o poznání a ochotě spolupracovat a spolupodílet se na všem, co se kolem děje.

Pro vaše děti zde máme dvě heterogenní třídy, ve kterých se vzdělává celkem 48 dětí.

Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí na jedné třídě.

1.třída JEŽEČCI - nachází se v přízemí budovy
2.třída VEVERKY - nachází se v prvním patře

Třídy, herny i ložnice jsou dostatečně prostorné, pěkně zařízené, vybavené hračkami a pomůckami pro vzdělávání. Děti zde mají místo ke hraní, pohybu, odpočinku. Hračky, pomůcky a didaktický materiál jsou průběžně doplňovány a obnovovány dle finančních možností školy.

Zahrada, která je kolem celé školky je naší velkou předností a výhodou. Je různě členitá, se vzrostlými stromy, které poskytují dostatek stínu, svažuje se, takže na ní mohou děti v zimně třeba bobovat. Máme vybudované nové pískoviště. Velké travnaté plochy děti využívají k různým hrám a pohybu. Nově je na zahradě zbudována za spolupráce s rodiči a libereckým krajem mokřadní tůňka s hmatovým chodníčkem.  V blízkosti školky jsou lesy, které využíváme k vycházkám a environmentálnímu vzdělávání dětí.

Kontakty - Mateřská škola Jizerka Liberec

Informace z rejstříku

Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy