PUBLICITA PROJEKTU

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ
/ Operačního programu Jan Amos Komenský /

Název projektu: MŠ Jizerka 002 Liberec
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0004908
Zahájení realizace projektu: 1.3.2023

Spolufinancováno Evropskou unií

Cíl projektu: personální podpora – školní asistent MŠ.  

Projekt Evropské unie

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: MŠ Jizerka 80 Liberec
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021165
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Délka realizace: 22 měsíců

Výše podpory: 271 794 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III. 

Projekt Evropské unie
Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky
v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí
v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

© Copyright 2021 Webyshopy