STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně umístěná v budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Jídelníček ke stažení

Pokud se Vám po otevření jídelníčku nezobrazuje aktuální jídelníček, je to tím, že nemáte aktualizovaný náhle ve Vašem počítači. Aktualizaci náhledu provedete tlačítky CTRL + F5 .

Stravování v mateřské školce Jizerka Liberec
Jídelna
Jídelna

Mateřská škola “Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace, IČO:72742828

INFORMACE PRO RODIČE pro školní rok 2023-24

Zálohy na stravné a školné se platí bezhotovostně do 15. v měsíci. Příkazy se nastavují vždy na 11 měsíců od září do července.
Číslo účtu MŠ Jizerka .... 549 2892 / 0800

Odhlášení dětí ze stravování se přijímá do 8 hodin na tel.č. +420 776 535 058
STRAVNÉ
celodenní...…………………1000,- Kč ( 20 x 50,-)
děti s odkladem.…..…..1060,- Kč ( 20 x 53,-)

ŠKOLNÉ
 se platí měsíčně ve výši…..………. 852,- Kč

VÝŠE ZÁLOH
 * celodenní platba je ……..1.852,- (1000,- + 852,-)
* děti v posledním ročníku MŠ....1000,-( jen stravné)
* děti s odkladem školní docházky…1060,-  

Prosíme věnujte pozornost zadání správného variabilního symbolu. 
Vaše platba je vedena pod tímto číslem, které se páruje se jménem dítěte. 

Vyúčtování se provádí 1x za rok, přeplatky se vrací na účet, z kterého přichází platba. Pokud dojde ke změně čísla účtu, je nutné ji nahlásit.

ÚŘEDNÍ HODINY PROVOZNÍ:
ÚT…………..8-13 hod.
PÁ…………..8-13 hod.


Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste pro omluvu dětí z docházky a stravování do MŠ používali výhradně telefonní číslo 776 535 058 a omlouvali se prostřednictvím SMS zpráv.

Děkujeme

Mateřská škola Jizerka Liberec Husova Harcov Příspěvková organizace

OMLUVY Z DOCHÁZKY

OMLUVY DĚTÍ MLADŠÍCH

1.  Omluvy z docházky – na telefon 776 535 058 – SMS
2. Nebo předem osobně
3. Delší nepřítomnost, prosíme, omlouvat na omluvenkový email omluvy.msjizerka@centrum.cz

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI PŘI POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

1.  Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy písemně
2. Krátkodobou nepřítomnost (1-2 dny) doloží na omluvenkový formulář www.msjizerka.cz
3. Současně je třeba odhlásit dítě ze stravování formou SMS na tel. č. 776 535 058
4. Zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání má povinnost uvést písemně důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů (pokud je neuvedl přes web stránky) na omluvenkový email školy: omluvy.msjizerka@centrum.cz
5. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
6. Omluvu absence delší než 14 dnů v měsíci je třeba prokázat společně s potvrzením od lékaře nebo prohlášením zákonného zástupce dítěte.
7. Při povinné předškolní docházce lze omlouvat 30 dní nepřítomnosti dítěte za pololetí. Při překročení této lhůty (nezapočítávají se nemoci), se po konzultaci s rodiči zadává individuální práce na doma (především z pracovních sešitů).

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182, odst. a)školského zákona . Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182, odst. a) školského zákona.

Stravné 2023/2024

Omluvenkový formulář nepřítomnosti dítěte při povinném předškolním vzdělávání

Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy