ÚŘEDNÍ INFORMACE

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 99/2019Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením. 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE 

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Mateřská škola „Jizerka“ Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace
Právní postavení: příspěvková organizace
Sídlo: Husova 184/72, 46001 Liberec 5

Zřizovatel: Statutární město Liberec
Právní postavení: obec
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Účel a předmět činnosti:
Mateřská škola poskytuje vzdělávání dle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.
Zajišťuje provoz školní jídelny a stravování dětí a zaměstnanců školy v souladu s §119 zákona č.561/2004 Sb.

Kontakty a doručovací adresa:
Mateřská škola „Jizerka“ Liberec, Husova 184/72, p. o., 460 01 Liberec 5
tel.: 731 411 516, 776 535 058
E–mail: ms24.lbc@volny.cz ; msjizerka@centrum.cz
ID datové schránky: h2wksge

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č. 54 92 892/0800
Identifikační číslo organizace (IČO): 72742828
IZO organizace: 6000 79 368

Ředitelka: Mgr. Jana Šindelářová, jmenovaná dle § 166 zákona 564/2004 Sb., školský zákon, a zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 1. srpna 2012.

Přehled nejdůležitějších předpisů, které upravují právo žádat informace a další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
Povinné informace můžete získat:
• na MŠ – po předchozí domluvě
• na www.msjizerka.cz v záložce úřední deska
Kontakty - Mateřská škola Jizerka Liberec

Informace z rejstříku

Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy