ZÁJMOVÉ AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

SOLNÁ JESKYNĚ
(v sousedním domě)

Pro všechny děti
Ozdravné pondělní pobyty 1x týdně každá třída

Solná jeskyně Liberec Husova
PŘEDŠKOLIČKA

Pro předškoláky

Každé odpoledne od Po do Čt, kdy jsou předškoláci po odpočinku společně v homogenní skupině na jedné třídě, za střídavého vedení všech pedagogů MŠ

Je především zaměřena na individuální získávání kompetencí každého z dětí

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY

Ská­ká­ní na tram­po­lí­ně

Podle celé řady studií patří skákání na trampolíně k jednomu z nejzdravějších pohybů vůbec, kromě bezva zábavy také významně podporuje zdraví.

Po­hyby, kte­rý dě­ti zbožňují: sko­ky, po­l­to­vá­ní vzdu­chem a bez­peč­né pá­dy zpro­střed­ku­jí úžas­ný po­cit vol­nos­ti a leh­kos­ti. My­sl „vy­pne“, pev­ně se při­mkne k tě­lu a vy­chut­ná si ab­so­lut­ní men­tál­ní od­po­či­nek a či­rou ra­dost z po­hy­bu.

Trampolína
Lezecká stěna
Umělá stěna

Místo stromu lezecká stěna, místo větví barevné úchyty. Děti rozdíl nevnímají a na hodiny lezení v horolezecké škole se těší stejně, jako na prolézačky v parku.

Mateřská škola spolupracuje s organizacemi, které zajišťují pro děti bruslení, lyžování, plavání a výuku jízdy na kole. 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

• V průběhu celého školního roku náš denní program obohacují divadélka, která přijedou sem k nám nebo my vyrážíme za nimi.
• Navštěvujeme různá zařízení jako knihovnu, místní galerii, ekocentrum, ale i rodiče v jejich zaměstnáních, kteří nám poskytli možnost k nim s dětmi zavítat.

• Setkávání s rodiči a dětmi probíhá různou formou každý měsíc, kdy se společně těšíme ze stráveného času u nás v MŠ. 

Loutkové divadlo
Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy