PROVOZNÍ DOBA A REŽIM DNE

Provozní doba

Den

od - do

Po - Pá

6:30 - 16:30 hod.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Příchod do MŠ:

06:30 - 08:15 hod.

Odchod po obědě:

12:30 - 12:45 hod.

Odchod odpoledne:

14:45 - 16:30 hod.

Děti se schází ráno od 6:30 do 7:30 hodin na jedné ze tříd.
Ráno si při příchodu rodiče přečtou na vstupních dveřích do šatny MŠ, zda se děti schází na třídě dole u Ježečků nebo nahoře u Veverek.
Později děti odchází do své třídy. Rodiče vodí své děti až do třídy, kde je předají pedagogům.
MŠ se v 8.30 hodin zamyká. Pozdější příchody je třeba nahlásit předem zaměstnancům školy.
Děti, které jdou domů po obědě, si rodiče vyzvednou v době od 12:30 do 12:45 hodin ve třídě Ježečků.
Odpoledne děti odchází domů v době od 14:45 do 16:30 hodin.

Třídy mají svůj denní režim (program uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohly učitelky pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí (9 hod, 12 hod a 14.45 hod)

6:30-8:15 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, na individuální rozvoj dětí), včetně hygieny

8:15-8:45 tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou)

8:45-9:15 dopolední přesnídávka

9:15-9:45 řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, hygiena, příprava na pobyt venku

9:45-11:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45-12:45 příchod do šatny MŠ, hygiena, oběd a osobní hygiena dětí

12:45-14:15 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (zejména s předškoláky) osobní hygiena dětí

14:45-15.15 odpolední svačina

15:15-16:30 volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Kontakty - Mateřská škola Jizerka Liberec

Informace z rejstříku

Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy