ZÁPIS DO MŠ JIZERKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se týká dětí narozených do 31. 8. 2018.
Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2023, absolvovat zápis nemusí.
Podrobné informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vra%slavice nad Nisou naleznete v portálu: https://zapisyms.liberec.cz/

Fáze 1
Vydávání žádostí: 17. 4 - 10. 5. 2023

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

1) Elektronicky
Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.
Nemáte-li přístup k internetu, je možné získat žádost v mateřské škole.

2) Administrativní pomoc v MŠ: 3. 5. a 4.5. 2023 v čase 9,30 – 11,30 hod.
Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:
• rodný list dítěte, kartu ZP
• občanský průkaz zákonného zástupce

Přesný čas vyzvednu! si dohodne zákonný zástupce s ředitelkou školy předem na tel. čísle: 731 411 516

Fáze 2
Příjem vyplněných žádostí, v mateřských školách (ZÁPIS): 11. 5. 2023

Do všech zvolených mateřských škol

1) Osobní návštěva v MŠ 8–16 hodin / kterou uvítáme a preferujeme
V zápisovém portále se lze přihlásit na časovku abyste nemuseli čekat. Pokud tak neučiníte, udělejte si časovou rezervu.
Jestliže budete mít dotazy k zápisu, piště, prosíme na emailovou adresu:
zapismsjizerka2023@centrum.cz nebo telefonicky: 731 411 516 / 13-14 hodin

K zápisu je nutné předložit:
• vyplněnou žádost
• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování.

Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, to znamená že dovrší v následujícím školním roce tedy od 1.9.2023 do 31.8.2024 - 6 let a v následujícím školním roce nastupují do ZŠ (bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mít odklad školní docházky.
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce u cizinců doklad o povolení k pobytu

2) datovou schránkou školy: h2wksge
Podání dne 11.5. 2023 do 16 hodin

3) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný e-mail), na adresu: msjizerka@centrum.cz

4) klasickou poštou
Datum podání na poště nejdéle 11.5.2023. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2–4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádos také kopii rodného listu dítěte + potvrzení o povinném očkování dítěte / viz info co se dokládá + při variantě 4) OP zák. zástupce
Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.


Fáze 3

Vyhodnocování žádostí
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnu! dne 15. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.
Po tomto termínu ředitelka rozhodne o přijetí / nepřijetí vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 17. 5. 2023
můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:
• telefonicky
• prostřednictvím SMS
• e-mailem

Od 17. 5. 2023 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že vaše dítě bude přijato.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2023 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Pokud by mělo být vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součástí spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádosti, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2023 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Zvláštní termín zápisu pro děti s vízem dočasné ochrany

Zvláštní termín zápisu pro děti s vízem dočasné ochrany pobytu na území ČR se koná ve čtvrtek, 8.6.2023 od 9:00 do 10:00

Počet volných míst : 0 

Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy