ZÁPIS DO MŠ JIZERKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016.
Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2022, absolvovat zápis nemusí.

Podrobné informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou naleznete v portálu: https://zapisyms.liberec.cz/


Fáze 1
Vydávání žádostí: 19. 4 - 9. 5. 2022

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat:

1) Elektronicky
Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.
Nemáte-li přístup k internetu, je možné získat žádost v mateřské škole.

2) Vyzvednutí v mateřské škole 3. a 4. 5. 2022 v čase 9,30 – 11,30 hod. po oba dny
Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:
• rodný list dítěte, kartu ZP
• občanský průkaz zákonného zástupce

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 9. 5. 2022

Fáze 2
Příjem vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS): 10. 5. 2022
Do všech zvolených mateřských škol

1) Osobní návštěva v MŠ 8–16 hodin
V zápisovém portále se lze přihlásit na časovku abyste nemuseli čekat. Pokud tak neučiníte, udělejte si časovou rezervu Jestliže budete mít dotazy k zápisu, piště, prosíme na emailovou adresu: zapismsjizerka2022@centrum.cz

K zápisu je nutné předložit:
• vyplněnou žádost
• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování. Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání, to znamená že dovrší v následujícím školním roce tedy od 1.9.2021 do 31.8.2022 - 6 let a v následujícím školním roce nastupují do ZŠ (bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mít odklad školní docházky.
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce

2) datovou schránkou školy: h2wksge

3) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný e-mail), na adresu: msjizerka@centrum.cz

4) klasickou poštou
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 2 a 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Telefon pro případné dotazy: 731 411 516 / 13-14 hodin

Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.Fáze 3
Vyhodnocování žádostí


V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.
Od 16. 5. 2022 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:
• telefonicky
• prostřednictvím SMS
• e-mailem

Od 18. 5. 2022 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.

Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2022 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Mateřská škola a předškolní vzdělávání
ДИТЯЧИЙ САДОК - ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

ZÁPIS PRO DĚTI – CIZINCE
S VÍZEM O STRPĚNÍ
se bude konat dne 9. 6. 2022
od 10,00 do 12,00 hodin

V tento den rodiče odevzdají originály vyplněných tiskopisů s podpisy a zároveň dodají kopii víza o strpění a náhradní průkaz pojištěnce VZP.

Tiskopisy: Žádost o přijetí dítěte do MŠ , Evidenční list + potvrzení lékaře o očkování dítěte
potřebné k zápisu jsou na webových stránkách MŠ Jizerka: www.msjizerka.cz
nebo je možné je vyzvednout 2. 6. - 6. 6. 2022 každý pracovní den od 13,00 - 14,00 hod v ředitelně MŠ. 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) 

Mateřská škola Jizerka Husova Liberec Harcov

MŠ Jizerka Liberec

Mateřská škola sídlí v Harcově na Husově třídě v Liberci. Školka využívá celou budovu a přilehlou velkou zahradu. Okolí školky je ideální na procházky v přírodě. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou věkově smíšené a naplněné do počtu 24 dětí v jedné třídě.

Kontakty

Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová:
+420 731 411 516

Provozní VPJ Renata Mrázková:
+420 731 092 003

Odhlašování dětí z docházky
(p. kuchařka Jitka Trojanová)
od 10:00 hod. i na učitelky:
+420 776 535 058

© Copyright 2021 Webyshopy